Tereza Firichová (Mgr.)

advokát

  • specializace: právo veřejných zakázek, závazkové a smluvní právo, právo obchodních korporací
  • v HVH od roku 2011
  • pravidelná přednášková činnost v rámci konference Veřejné zakázky a PPP projekty na Mendelově univerzitě v Brně
  • "Přátelský přístup vůči svým klientům a srozumitelné vysvětlení rizik."
  • aktuálně pozastavená činnost